Mapa weba    HR  |  EN


Što je EFR?


Europski fond za ribarstvo - EFR (eng. European Fisheries Fund) predstavlja financijski instrument Europske unije namijenjen sektoru ribarstva za sedmogodišnje programsko razdoblje od 2007.-2013. godinu. Glavni cilj EFR je poboljšati konkurentnost sektora te doprinijeti stvaranju ekološki, ekonomski i socijalno održivog ribarstva. Ukupni proračun na razini Europske unije u sklopu EFR za navedeno sedmogodišnje razdoblje, iznosi 3,8 milijardi eura (ili 4,3 milijarde eura u tekućim cijenama). Financiranje iz EFR-a je dostupno za sve segmente ribarstva: ribolov na moru i slatkim vodama, akvakulturu te preradu i marketing proizvoda ribarstva, a posebna pažnja posvećena je ribarskim zajednicama.
EFR je osmišljen kao jednostavniji instrument za upravljanje i provedbu u usporedbi sa svojim prethodnikom, Financijskim instrumentom za usmjeravanje u ribarstvu (eng. Financial Instrument for Fisheries Guidance - FIFG). Uz veću fleksibilnost, EFR sadrži i nekoliko inovacija. Među ostalim, novosti koje je donio EFR je pomoć i usmjeravanje ribara ka selektivnijim metodama ribolova, veći naglasak na održivi ribolov i na mjere od zajedničkog interesa, uključujući i pilot projekte, financiranje lokalnih razvojnih strategija i potporu za vodno-okolišne mjere. Kao i FIFG, EFR ne predviđa financiranje izgradnje novih plovila ili povećanje njihove nosivosti. Kao i kod drugih strukturnih fondova EU, sredstva iz ovog fonda se ne mogu koristiti samostalno već kao dodatak, tj. sufinanciranje nacionalnih, regionalnih ili lokalnih izdataka. 
Nadalje, novost je i činjenica da je financiranje iz EFR-a izrazito usmjereno prema područjima konvergencije, odnosno onim područjima čije je ekonomsko stanje ispod prosjeka EU.
15.11.2013