Mapa weba    HR  |  EN


Financijska distribucija


Sadašnje programsko razdoblje obuhvaća sedmogodišnji period od 2007.-2013. godine. S obzirom da je RH pristupila EU dana 1. srpnja 2013. godine, provedba i sufinanciranje mjera koje Operativni program predviđa u okviru sadašnjeg programskog razdoblja odnose se na 2013. godinu, s provedbenim periodom tijekom 2014. i 2015. godine (sukladno općem pravilu n+2 koje se odnosi na strukturne fondove EU).
Ukupni iznos javne potpore potreban za provedbu mjera iz Operativnog programa je 11,6 milijuna EUR, a uključuje sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske i sredstva EU (EFR). Doprinos iz EFR-a iznosi 8,7 milijuna EUR, dok udio nacionalnih sredstava iznosi 2,9 milijuna EUR. Ova sredstva distribuirati će se između prioritetnih osi na sljedeći način:
 
  Područje prioriteta Udio
(%)
Ukupno javna potpora (EUR) Udio EFR-a u javnoj potpori (EUR) Nacionalni udio u javnoj potpori (EUR) Udio sufinanciranja iz EFR-a (%)
    a = b + c b c d = (b/a) x 100
Prioritetna os 1 51,81 6.010.000 4.507.500 1.502.500 75
Prioritetna os 2 43,19 5.010.000 3.757.500 1.252.500 75
Prioritetna os 5 5,00 580.000 435.000 145.000 75
  UKUPNO 100 11.600.000 8.700.000 2.900.000 75 


15.11.2013