Mapa weba    HR  |  EN


Prioritetne osi i mjere


EFR je usmjeren prema pet područja prioriteta definiranih prioritetnim osima. Mnoge od aktivnosti koje se provode u sklopu EFR-a nastavljaju praksu iz FIFG-a, ali neke od njih su nove. Republika Hrvatska u ovom programskom razdoblju, u okviru Operativnog programa za ribarstvo RH za programsko razdoblje 2007.-2013., ima namjeru provesti četiri mjere iz ukupno tri prioritetne osi uključujući tehničku pomoć, kao što je opisano u nastavku.
 
Prilagodba ribarske flote (prioritetna os 1). Ako država članica odluči smanjiti ribolovne mogućnosti, potpora može biti dodijeljena za plovila koja trajno ili privremeno obustavljaju svoje aktivnosti. Potpora se također može dodijeliti i za niz drugih aktivnosti: unaprjeđenje sigurnosti i uvjeta rada na plovilu, za selektivnost opreme, mali obalni ribolov te socio-ekonomske mjere, uključujući i prijevremeno umirovljenje te prekvalifikacije. Također, plovila u određenim segmentima flote mogu dobiti potporu za zamjenu pogonskih strojeva no samo u svrhu povećanja energetske učinkovitosti, a ne za povećanje snage.
Republika Hrvatska u okviru ovog prioriteta namjerava provoditi mjere trajne i privremene obustave ribolovnih aktivnosti.
 
Akvakultura, prerada i marketing, ribolov na slatkim vodama (prioritetna os 2). Potpora je dostupna za diversifikaciju proizvodnje uvođenjem novih vrsta i vrsta s dobrom tržišnom perspektivom, za okolišno-prijateljsku akvakulturu, mjere zaštite zdravlja ljudi te zdravlja i dobrobiti životinja, preradu i marketing proizvoda ribarstva i akvakulture, te za cjeloživotno učenje. Posebne odredbe postoje i za ribolov na slatkim vodama, što odražava njegovu važnost u Srednjoj i Istočnoj Europi.
S obzirom da su prerada i marketing proizvoda djelomično pokriveni drugim izvorom financiranja (IPARD program), Republika Hrvatska u okviru ove prioritetne osi namjerava provoditi mjeru proizvodnih investicija u akvakulturi.
 
Mjere od zajedničkog interesa (prioritetna os 3). Ove mjere u pravilu imaju sa šire područje primjene od mjera koje inače poduzimaju privatna poduzeća te njihova ukupna važnost nadilazi komercijalne interese pojedinih poduzeća. Mogu uključivati aktivnosti usmjerene ka zaštiti i razvoju vodene faune i flore, luka, skloništa i iskrcajnih mjesta, razvoju novih marketinških i promotivnih kampanja te pilot projekte i druga kolektivna djelovanja.
Zbog kratkog trajanja provedbe, Republika Hrvatska ovu prioritetnu os neće provoditi u sklopu sadašnjeg Operativnog programa. Razlog tome je nedostatak vremena potrebnog za aktivaciju navedenih mjera te integraciju aktera na koje bi se one odnosile.
 
Održivi razvoj ribolovnih područja (prioritetna os 4). Financiranje u okviru ovog prioriteta temelji se na lokalnim razvojnim strategijama, odražavajući bottom-up pristup (odozdo prema gore; od lokalne zajednice prema Državi), s ciljem potpore lokalnim zajednicama u smanjenju njihove ekonomske ovisnosti o ulovu ribe. Priobalne zajednice, kao i one u blizini jezera i ribnjaka sa značajnom razinom zaposlenosti u sektoru ribarstva, ostvaruju pravo na potporu EU za jačanje svoje opće konkurentnosti, postizanje dodane vrijednost proizvoda ribarstva, razvoj turističke infrastrukture i usluga, zaštitu okoliša te za poticanje međuregionalne i transnacionalne suradnje.
Obzirom da provedba mjera unutar ove prioritetne osi zahtijeva sveobuhvatan i sustavan pristup koji nadilazi ograničenja u smislu raspoloživosti vremena i resursa u okviru aktualnog programskog razdoblja, Republika Hrvatska ih neće provoditi u sklopu sadašnjeg Operativnog programa.
 
Tehnička pomoć (prioritetna os 5). Ova kategorija obuhvaća aktivnosti koje se odnose na unaprjeđenje funkcioniranja sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa, kao što su primjerice izrada studija i izvješća te informacijske i druge aktivnosti vezane uz provedbu.
Među ostalim, u okviru ove mjere je predviđeno korištenje sredstava za pripremne aktivnosti vezane za sljedeće programsko razdoblje 2014.-2020.

Mjera 1.1. Trajna obustava ribolovnih aktivnosti
Mjera 1.2. Privremena obustava ribolovnih aktivnosti
Mjera 2.1. Proizvodne investicije u akvakulturi
Mjera 5.1. Tehnička pomoć


 


15.11.2013