Mapa weba    HR  |  EN


Mjera 1.2. Privremena obustava ribolovnih aktivnosti


U dodatku na trajnu obustavu ribolovnih aktivnosti (mjera 1.1.), postoji mogućnost potrebe sufinanciranja primjene mjere privremene obustave ribolovnih aktivnosti u okolnostima predviđenima člankom 21. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006. Smisao ove mjere je postizanje održivog korištenja morskih resursa uz pomoć financijske naknade ribarima tijekom perioda privremene obustave ribolovnih aktivnosti radi oporavka stokova, ili pak zbog prirodne katastrofe, očuvanja javnog zdravlja ili bilo kakve druge izvanredne okolnosti i razloga predviđenih Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006. Vrijeme provedbe ove mjere ovisi o prirodi sheme privremene obustave ribolovnih aktivnosti koja ni u kojem slučaju ne smije biti trajnog karaktera (op. trajno ponavljajućeg). Ukoliko se ukaže potreba za provedbom ove sheme, u obzir će se uzeti vremenska ograničenja predviđena člankom 24. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006.
Mjera 1.2 ima za cilj:
  • Privremeno obustaviti ribolovnu aktivnost za stokove/područja u specifičnim okolnostima koje iziskuju provedbu ovakve mjere (u svrhu očuvanja resursa ili uslijed nepredviđenih okolnosti);
  • Osigurati financijsku kompenzaciju ribarima i ovlaštenicima povlastice za gospodarski ribolov na moru.
Temelj za provedbu ove mjere čini plan prilagodbe ribolovnog napora u kontekstu planova upravljanja ili interventnih mjera usvojenih na nacionalnoj razini ili određenih od strane EU. U dodatku, prirodne nepogode, nacionalna odluka o obustavi ribolova zbog zaštite javnog zdravlja ili neke druge izvanredne okolnosti koja nije rezultat eksploatacije resursa, mogu biti razlog za aktivaciju ove mjere.
15.11.2013