Mapa weba    HR  |  EN

Informiranje i promidžba


Informiranje i promidžba
Sukladno odredbama članka 51. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006, svaka država članica je dužna javno objaviti Operativni program te kontinuirano pružati informacije o Operativnom programu i doprinosu Europske unije. Ove informacije će biti upućene svim dionicima i široj javnosti, a cilj tih aktivnosti je s naglasiti ulogu Europske unije i osigurati transparentnost kod dodjele potpora iz EFR-a.


 15.11.2013