Mapa weba    HR  |  EN


Mjera 5.1. Tehnička pomoć


Cilj mjere tehničke pomoći je jačanje administrativnih kapaciteta i svijesti dionika. Kako bi se osigurala odgovarajuća provedba strukturne politike u ribarstvu, uključujući provedbu trenutnog Operativnog programa, kao i priprema za novo programsko razdoblje, potrebno je dodatno ciljano jačanje administrativnih kapaciteta. Navedeno je potrebno osigurati posebice za tijela uključena u proces upravljanja i kontrole provedbe operativnih programa u ribarstvu. Osim toga, potrebno je osigurati odgovarajuću razinu informiranosti i svijesti potencijalnih korisnika i javnosti o mogućnostima koje pruža EFR, kao i njegovim doprinosima. Ova mjera bi također trebala pružiti potporu u provedbi vrednovanja Operativnog programa.
Aktivnosti koje se planiraju provoditi u okviru ove mjere su sljedeće:
  • Aktivnosti vezane uz unaprjeđenje sustava upravljanja i kontrole provedbe ovog Operativnog programa kroz jačanje ljudskih potencijala te osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta za efektivno i efikasno funkcioniranje sustava.
  • Komunikacijske aktivnosti kojima će se osigurati:
    • Kontinuirano informiranje potencijalnih korisnika o mogućnostima financiranja u okviru različitih mjera sukladno članku 51. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006;
    • Informiranje opće javnosti o ulozi EU u programu kao i o učinku programa.
  • Aktivnosti vezane uz provedbu evaluacijskih izvješća, statistika i studija, uključujući i one opće prirode koje se odnose na operacije u okviru EFR-a.
  • Mjere u svrhu širenja informacija, umrežavanja, podizanja razine svijesti, promocije suradnje i razmjene iskustava i znanja unutar EU, a vezano uz provedbu strukturne politike u ribarstvu.
Korisnik ove mjere je administracija odgovorna za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog programa, odnosno Upravljačko tijelo, Tijelo za potvrđivanje, Tijelo za reviziju i posrednička tijela.
15.11.2013