Mapa weba    HR  |  EN


Novosti


Informacija – Istraživanje Europske Komisije na temu procjene utjecaja tržišnih standarda proizvoda ribarstva i akvakulture

 

Više >>
 
Obavijest o objavi Pravilnika o gospodarskom ribolovu palamidarom, ciplaricom, lokardarom, igličarom i oližnicom

Predmetni propis sadrži odredbe o odgodi roka za izdavanje odobrenja te odgodi mogućnosti ribolova u okviru odstupanja od odredbi Mediteranske uredbe, do 1. rujna. 

Više >>
 
Obavijest o objavi Pravilnika o dopuni pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu srdelarom

Predmetni propis sadrži odredbu o uspostavi ograničenja ukupnog ulova po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom od 100 tona svih vrsta tijekom mjesec dana do 30. rujna

Više >>
 
Obavijest o objavi Pravilnika o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)

Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave, odnosno od 12. srpnja 2018. godine. 

Više >>
 
Objavljen pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2018. godini

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 9. srpnja 2018. godine

Više >>