Mapa weba    HR  |  EN


Novosti


Generirane dozvole za rekreacijski ribolov bez naknade za 2022. godinu

Dozvolu bez naknade ostvaruju bivši ovlaštenici važećih povlastica za MOR kojima je povlastica ukinuta na njihov zahtjev i osobe koje su imale važeće odobrenje, a zahtjevom su odustale od prelaska u MOR

Više >>
 
Objavljena Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu

Predmetna Odluka objavljena je u Narodnim novinama 10/22 od 24. siječnja 2022. godine

Više >>
 
Objavljen Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka u akvakulturi

Pravilnikom su propisani oblik i sadržaj obrazaca za dostavu statističkih podataka o akvakulturi, način ispunjavanja i dostave očevidnika i izvještaja te način dostave podataka o bijegu organizama

Više >>
 
Objavljen Pravilnik o priznavanju organizacije proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija

Pravilnikom se preciznije definira pravni oblik organizacije, postupak i uvjeti priznavanja organizacija kao i njihovo djelovanje

Više >>
 
Završna konferencija projekta PRIZEFISH, inovacije u ribarstvu

Glavni cilj projekta koji je financiran sredstvima iz fondova EU, uvođenje je inovativnih rješenja u ribarstvu uz dugoročnu ekološku, društvenu i ekonomsku održivost

Više >>