Mapa weba    HR  |  EN


Novosti


Rezultati Natječaja za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2024. godini

Javno otvaranje ponuda provedeno je u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, dana 11. travnja 2024. godine u vremenskom trajanju od 12:30 do 12:57 sati.

Više >>
 
Ispravak javnog natječaja za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2024. godini

U tekstu Javnog natječaja u točki 6.2. riječ: »utorak« zamijenjena je riječju: »četvrtak« ispravkom Natječaja objavljenim u Narodnim novinama broj 40/2024 od 5. travnja 2024. godine

Više >>
 
Objavljen je Javni natječaj za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2024. godini

Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama broj 39/24 – oglasni dio objavljen Javni natječaj za dodjelu dijela državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2024. godini

Više >>
 
Zadar, 27.03.2024. Radionica za ribare i ribolovce „Prepoznavanje i postupanje s osjetljivim morskim vrstama“

U konferencijskoj dvorani hotela Kolovare u Zadru, 27. ožujka 2024. godine održana je radionica namijenjena ribarima i ribolovcima, pod naslovom „Prepoznavanje i postupanje s osjetljivim morskim vrstama“, koju je organizirala Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

Više >>
 
OBAVIJEST! Produljenje roka za prijave za državne potpore male vrijednosti i kompenzacije za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci (dupini) u 2024. godini

Navedenim izmjenama nacionalnog zakonodavstva se, između ostalog, planira produljiti rok za podnošenje zahtjeva za potporu u 2024. godini (trenutno je planirano da rok za podnošenje zahtjeva za obje mjere bude do 1. srpnja).

Više >>