Mapa weba    HR  |  EN


Novosti


Zabrana obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u Jabučkom džepu

Naredba o zabrani gospodarskog ribolova u Jabučkom džepu.

Više >>
 
Za 2021. godinu ukinuta naknada za dodijeljenu kvotu za ribolov igluna

Razlog ukidanja naknade su poremećaji na tržištu uzrokovani pandemijom COVID-19

Više >>
 
Lovostaj jegulje

Lovostaj je na snazi u razdoblju od 1. lipnja u 00:00 sati do 31. kolovoza u 24:00 sata i primjenjuje se na sve ribolovne alate i oblike ribolova

Više >>
 
Istraživanje o potrošnji proizvoda ribarstva i akvakulture u 2018. i 2019. godini

Prosječna potrošnja proizvoda ribarstva i akvakulture po glavi stanovnika u 2018. godini iznosila je 18,06 kilograma, a u 2019. godini 20,02 kilograma

Više >>
 
Državna potpora za štete na uzgajalištima dagnji

Zahtjev za potporu se podnosi jednom godišnje, do 1. travnja (zaključno u 2025. godini), a iznimno, u 2021. godini rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je 1. lipnja 2021. godine.

Više >>