Mapa weba    HR  |  EN


Novosti


Plaćanje naknade za kvotu za igluna za 2022. godinu

Rok za plaćanje kvote za ribolov igluna plutajućim parangalom je 60 dana od datuma potpisivanja Izjave o prihvaćanju kvote, dok su vlasnici plovila koji kvotu iskorištavaju po olimpijskom principu dužni uplatu izvršiti najkasnije do 31. prosinca 2022. godine za onu količinu kvote koja se iskoristi.

Više >>
 
Rezultati Natječaja za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2022. godini – dopunjena obavijest

Dopunjena obavijest za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2022. godini

Više >>
 
Rezultati Natječaja za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2022. godini

Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je postupak provedbe Javnog natječaja za dodjelu dijela Državne kvote za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom u 2022. godini.

Više >>
 
Objavljen Javni natječaj za dodjelu ribolovnog prava

Obavještavamo sve zainteresirane da je u „Narodnim novinama“ broj 46/22 - oglasni dio objavljen Javni natječaj za dodjelu ribolovnog prava

Više >>
 
Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

Predmetni propis donosi raspodjelu kvote na segmente ribolova te popis plovila koja mogu ostvariti pravo na ribolov igluna plutajućim parangalom, kao i popis plovila koja mogu ostvariti pravo na ribolov igluna odmetom/panulom.

Više >>