Mapa weba    HR  |  EN


Novosti


Hrvatska kuhinja u EU kampanji za održivo ribarstvo „Taste The Ocean“

Kampanja promovira održivo ribarstvo i akvakulturu te pruža podršku ribarima i zaposlenima u akvakulturi koje je zatvaranje restorana egzistencijalno ugrozilo tijekom pandemije Covid-19.

Više >>
 
Objavljen Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Molimo sve vlasnike plovila da podnesu zahtjev za izdavanje Odobrenja najkasnije do 30. lipnja 2022. godine kako bi obavljali ribolov u kontinuitetu u periodu od prestanka važenja Odobrenja do izdavanja Rješenja

Više >>
 
Objavljen Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom

Molimo sve vlasnike plovila da podnesu zahtjev za izdavanje Odobrenja najkasnije do 30. lipnja 2022. godine kako bi obavljali ribolov u kontinuitetu u periodu od prestanka važenja Odobrenja do izdavanja Rješenja

Više >>
 
Rezultati Natječaja za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2022. godini

Sukladno uvjetima i kriterijima propisanima Pravilnikom o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune dodijeljene su kvote za rekreacijski ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2022. godini.

Više >>
 
Lovostaj jegulje

Lovostaj je na snazi u razdoblju od 1. lipnja u 00:00 sati do 31. kolovoza u 24:00 sata.

Više >>