Mapa weba    HR  |  EN


Vizualni identitet OP za pomorstvo i ribarstvo


Detaljne smjernice za upotrebu vizualnih identiteta Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. te grafičke norme i definicije standardnih boja nalaze se u Knjizi grafičkih standarda OP za pomorstvo i ribarstvo koja se može preuzeti na sljedećoj poveznici:

Vizualni identitet OP za pomorstvo i ribarstvo

Knjiga grafickih standarda OP Pomorstvo i ribarstvo


29.06.2015