Mapa weba    HR  |  EN


Strateška procjena utjecaja na okoliš


Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/2013 i 153/2013) za strategije, planove i programe iz područja ribarstva te za one čija se provedba financira iz sredstava Europske unije, obvezna provedba strateške procjene utjecaja na okoliš. Uzimajući navedeno u obzir, Ministarstvo poljoprivrede, kao izrađivač Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., provodi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za navedeni dokument.

Strateška studija utjecaja na okoliš Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.

Ne-tehnički sažetak Strateške studije

Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i nacrtu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.
 
Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za 2014.-2020.

22.07.2014. - Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja studije utjecaja na okoliš Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. - 2020.

Odluka o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za 2014.-2020.

Programska polazišta i ciljevi - sažetak

Odluka o izradi Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. - 2020.


22.07.2014