Mapa weba    HR  |  EN


Plavi uzgoj u Europskom zelenom planu: Nova strateška vizija za održivu proizvodnju i potrošnju u akvakulturi u Europskoj unijiBrošura Nova strateška vizija za održivu proizvodnju i potrošnju u akvakulturi u Europskoj uniji objavljena je u rujnu 2021. godine od strane Europske komisije na engleskom jeziku, a dostupna je na svim službenim jezicima EU pa tako i na hrvatskom jeziku. Brošurom je obuhvaćeno nekoliko bitnih tema, od razvoja akvakulture u EU i pravila koja proizvođači trebaju slijediti, do nove vizije za sektor akvakulture u EU i strateških smjernica za njegov daljnji održivi razvoj, s ciljem primjerenog predstavljanja ove sve značajnije gospodarske grane široj javnosti.


Nova strateška vizija za održivu EU akvakulturu

A new strategic vision for sustainable EU aquaculture

A new strategic vision for sustainable EU aquaculture- brošura