Mapa weba    HR  |  EN

Upute za popunjavanje zahtjeva za upis plovila  • Obrazac zahtjeva popunjava se digitalno – izravnim unosom podataka u obrazac zahtjeva ili ručno nakon ispisa obrasca zahtjeva. Bez obzira na način popunjavanja, popunjeni zahtjev je potrebno ispisati te vlastoručno potpisati od strane odgovorne osobe nositelja dozvole za akvakulturu.
  • Podaci trebaju biti uneseni u obrazac zahtjeva točno, pravilno i u potpunosti, a popunjenom i potpisanom zahtjevu treba biti priložena propisana dokumentacija. Podaci o nositelju dozvole trebaju odgovarati onima iz dozvole za akvakulturu, a podaci o plovilu onima iz priložene dokumentacije kojom se dokazuje upis u Upisnik brodova koji se vodi pri ministarstvu nadležnom za pomorstvo.
  • Dostava propisane dokumentacije (kao prilog popunjenom i potpisanom zahtjevu):
  • Kao dokaz vlasništva i tehničke prihvatljivosti plovila sukladno propisima iz područja pomorstva, zahtjevu je potrebno priložiti elektronički zapis (potvrdu o vlasništvu odnosno izvadak iz digitalnog Upisnika brodova – eplovilo, kojemu se pristupa putem portala e-građani) ili presliku Upisnog lista s važećim tehničkim pregledom.
  • Za brodove je, kao dokaz važećeg tehničkog pregleda,  potrebno priložiti i presliku Svjedodžbe HRB-a o tehničkoj prihvatljivosti.
  • U slučaju da je nositelj dozvole za akvakulturu suvlasnik plovila za koje se traži upis, zahtjevu za upis plovila je potrebno priložiti i potpisanu suglasnost ostalih suvlasnika, a ukoliko je nositelj dozvole korisnik plovila, zahtjevu za upis plovila je potrebno priložiti potpisanu suglasnost vlasnika plovila, odnosno svih suvlasnika u slučaju suvlasništva.