Mapa weba    HR  |  EN


Strateška procjena utjecaja na okoliš


Donošenjem Odluke o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje do 2027. godine (KLASA: 351-03/21-01/120; URBOJ: 525-13/0731-21-3 od 9. lipnja 2021. godine) započeo je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš NPRA 2027. Sukladno Rješenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I-612-07/21-37/147; URBROJ: 517-10-2-3-21-2 od 7. lipnja 2021. godine), u okviru strateške procjene utjecaja na okoliš provest će se postupak Glavne ocjene prihvatljivosti NPRA 2027. za ekološku mrežu.
 
prosinac 2022. Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za Nacionalni plan razvoja akvakulture za razdoblje do 2027. godine

srpanj 2022. Mišljenje MINGOR_mišljenje o provedenom SPUO

srpanj 2022. Mišljenje MINGOR_prihvatljivost za EM

lipanj 2022. Strateška studija utjecaja na okoliš NPRA 2022.-2027.

lipanj 2022. Ne-tehnički sažetak strateške studije

12.01.2022. Obavijest o javnom izlaganju

23.12.2021. Informacija o javnoj raspravi


23.12.2021. Odluka o upućivanju strateške studije na javnu raspravu

23.12.2021. Strateška studija utjecaja na okoliš NPRA 2021.-2027.

23.12.2021. Ne-tehnički sažetak strateške studije

23.12.2021. Nacrt NPRA 2021.-2027.

ODLUKA o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje od 2021. - 2027. godine

14.06.2021. - INFORMACIJA o pokretanju postupka strateške procjene i izradi strateške studije -određivanje sadržaja strateške studije


14.06.2021. - ODLUKA o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje od 2021. do 2027. godine

14.06.2021. - RJEŠENJE Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o provedbi postupka Glavne ocjene o prihvatljivosti za ekološku mrežu


On-line konzultacije o sadržaju Strateške studije u okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje od 2021. do 2027. godine održane su u petak, 02. srpnja 2021., u vremenu od 10:00 do 12:00, na sljedećoj poveznici: https://zoom.us/j/91644293387.