Mapa weba    HR  |  EN

Vrednovanje


Sukladno zakonskom okviru o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, NPRA 2027. podliježe postupku vrednovanja tijekom izrade (prethodno vrednovanje), tijekom provedbe (srednjoročno vrednovanje) i nakon provedbe (naknadno vrednovanje). Postupak vrednovanja NPRA 2027. je započeo Odlukom ministrice poljoprivrede o početku postupka vrednovanja NPRA, čiji je sastavni dio i Plan vrednovanja NPRA. U okviru postupka vrednovanja, Ministarstvo poljoprivrede je osnovalo Odbor za vrednovanje NPRA te Tim za vrednovanje NPRA, čija je zadaća bila provedba postupka prethodnog vrednovanja i izrada Izvješća o prethodnom vrednovanju nacrta NPRA. Konačnim Izvješćem o prethodnom vrednovanju nacrta NPRA, koje je usvojio Odbor za vrednovanje, je zaključeno da NPRA 2027. predstavlja kvalitetnu osnovu za provedbu sektorskih politika i ostvarenje srednjoročne vizije razvoja akvakulture u Republici Hrvatskoj do 2027. godine.

Izvješće o prethodnom vrednovanju NPRA 


Odluka o početku postupka vrednovanja NPRA
Odluka o osnivanju Tima za vrednovanje NPRA
Odluka o osnivanju Odbora za vrednovanje NPRA